خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج
بوک فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 8 بهمن 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : نجمه | بازدید : <-PostHit->
تحقیق عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل در 199 صفحه ی ورد بوده و دارای منابع و جداول کامل می باشد

دانلود تحقیق عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی
افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 219 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 199

چكیده

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای كه مانعی جدی برای رسیدن به  اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهكارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعة آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است كه در خرداد ماه 1383 نتوانستند كارنامه قبولی دریافت كنند. شیوه نمونه‌گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و  بر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویكردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویكرد تضاد به عنوان رویكرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد كه بر اساس آن رویكرد، مدل كلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود كه متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه كلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. ...

==================================

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه.................................... 2

1-2- بیان مساله............................... 3

سوال اصلی تحقیق...................... 6

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق....................... 8

1-4- اهداف تحقیق.............................. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق....................... 12

2-1- پیشینه تحقیق............................. 12

2-1-1- پیشینه تحقیق درجهان.................... 14

2-1-2- پیشینه تحقیق درایران................... 17

2-2- مفهوم آموزش وپرورش....................... 20

2-3- جامعه شناسی آموزش وپرورش................. 21

2-4- هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش............. 22

2-5- نظام جدید آموزش وپرورش درایران........... 24

2-6- نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران..... 26

2-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه................. 29

2-8- افت تحصیلی............................... 34

2-9- عوامل افت تحصیلی......................... 48

2-10- بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی 48

2-11- دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه....... 51

2-12- افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن  51

2-13- مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام  51

2-13-1- اقدام های سازمانی..................... 51

2-13-2- اقدام های تربیتی ..................... 52

2-13-3- اقدام های انگیزشی ومادی............... 52

2-13-4- مشارکت اولیاء وجامعه محلی............. 52

2-13-5- اقدامهای غیر رسمی..................... 53

2-14- افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن.. 53

2-14-1- افت تحصیلی وعوامل فردی................ 53

2-14-2- افت تحصیلی وکمبود خانوادگی............ 54

2-14-3- افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه.......... 55

2-15- شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب 56

2-15-1- روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی   56

2-15-2- روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه....... 56

2-16- روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش........ 58

گرایش اول تامل آموزش وپرورش جبرانی ، کلاسهای تطبیقی ، آموزش متقابل و خدمات حمایتی در مدرسه است.

2-16-1- آموزش وپرورش جبرانی................... 59

2-16-1-1- برنامه های متنوع جبرانی............. 59

2-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبرانی........... 60

2-16-2- خدمات حمایتی.......................... 61

2-16-2-1- خدمات حمایتی در فرانسه.............. 61

2-16-2-2- خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی 62

2-16-3- آموزش متقابل.......................... 63

2-16-4- جنبشهای مبارزه با نابرابریها.......... 64

2-16-5- آموزش خانواده......................... 66

2-16-6- پیوند خانه ومدرسه..................... 68

2-16-7- پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی    69

2-17- بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران   72

2-18- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران.... 77

2-19- راه حلهای پیشنهادی واجرایی.............. 78

2-20- روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی.......... 79

2-21- رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش... 83

2-22- مفاهیم کلیدی............................ 93   

2-23- چارچوب نظری تحقیق....................... 98

نقد وبررسی رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش

2-24- مدل تحلیلی تحقیق........................ 105

2-25- فرضیه های تحقیق......................... 106

مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی

2-26- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم............. 108

فصل سوم : روش شناسی تحقیق.................... 117

3-1- جامعه آماری.............................. 117

3-2- شیوه برآورد حجم نمونه.................... 118

3-3- روش نمونه گیری........................... 119

3-4- واحد وسطح مشاهده......................... 120

3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات..................... 121

3-6- اعتبار وپایایی........................... 122

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده های آماری.......... 123

3-8- محدودیتها................................ 123

فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق

4-1- نتایج توصیفی............................. 128

4-2- نتایج همبستگی ها......................... 143

4-3- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره... 151

4-4- نتایج حاصل از تحلیل مسیر................. 154

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها......... 159

5-2- خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها......... 160

5-3- پیشنهاد ها 166

==================================

فصل سوم

روش‌شناسی تحقیق

روش و فنون تحقیق

روش ما در اینجا، روش پیمایشی (Survey) است «پیمایش (Survey) روشی در تحقیق اجتماعی است كه فراتر از یك تكنیك خاص در گرد‌آوری اطلاعات است كه علاوه بر فنون دیگر از قبیل مصاحبه ساختمند، ‌مشاهده عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود» (خاكی، 1382، 213)

3-1- جامعه آماری

جامعه آماری ما در این تحقیق، مجموع دانش‌آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه كه در خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار دچار افت شده‌اند. یعنی مجموع دانش‌آموزانی كه نتوانستند در خرداد ماه همان سال مدرك قبولی را دریافت كنند و نمرات یك یا چند درس آنها به حد نصاب (10) نرسیده و در نتیجه معدل امتحان نهایی آنها كمتر از ده بوده است. با مراجعه به اداره آموزش و پرورش آمل و بررسی امتحانات آنها مشخص شد كه مجموع دانش‌آموزانی كه نتوانستند مدرك دیپلم بگیرند 1980 نفر بودند كه از این طریق تعداد 1130 نفر پسر و 750 نفر دختر بودند.

...

 

 

دانلود تحقیق عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق عوامل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه ,

<-BloTitle->
<-BloText->